Aleksandar Mitrovich – Kouzon representative in Cape Cod, Massachusetts, USA

Почитувани апликанти за програмата на Коузон за Work & Travel 2015 Cape Cod, USA.

Моето име е Александар Митровиќ и веке 7 години живеам на Cape Cod,Massachusetts .

Јас ке бидам одговорен за вашето пристигање,сместување и вработување  на Cape Cod.

Веке неколку години заедно со Kouzon Corporation имаме директна соработка со хотели и ресторанти на Cape Codкако што се:

  • Blue Water Resort – Yarmouth
  • Red Jacket Resort – Yarmouth
  • Ambassador Inn- Yarmouth
  • Holiday Inn- Hyannis
  • Doubletree Hilton- Hyannis
  • Pain D’Avignon Bakery и Cafe- Hyannis
  • Cape Point Resort- Yarmouth
  • The Cove at Yarmouth- Yarmouth
  • Chatham Bars Inn Resort
  • Chatham ……………………………………………….и многу други.

Cape Codе едно од најразвирните туристички места во USA во летниот период.

Изобилува со многу ресторани и хотели кои имаат потреба од персонал за време на летниот период.

Ако сакате да го поминете летото работејки на Cape Cod– ПОВЕЛЕТЕ АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА СЛОБОДНИТЕ РАБОТНИ ПОНУДИ .

Ке бидеме заедно * Македонија во мало на Cape Cod.

The-American-dream_2015-1